Wij staan voor duurzaam en kwalitatief zorg

Herkent u dit?

> Ingehuurde medewerkers voldoen niet altijd aan de gestelde eisen en verwachtingen

> Het is een uitdaging om het rooster rond te krijgen vanwege verzuim

> Aan het einde van de dienst zijn uw medewerkers nog aan het rapporteren wegens tijdgebrek

Wat als er niks veranderd?

Dan zou het vervelend zijn dat de kwaliteit van de zorg afneemt, doordat het personeel steeds minder tijd heeft voor noodzakelijke taken zoals het schrijven en bijstellen van verpleegplannen.

De druk neemt toe doordat er steeds meer medewerkers ziek worden en/of met burn-out klachten thuis zitten.

Hierdoor is de vraag naar zorgpersoneel groot en wordt er door de zorgorganisatie gebruik gemaakt van flexwerkers. Maar is er wel goed zicht op de kennis en kunde van de flexwerkers?

Wat kan NuZorg uitzenden & detacheren voor uw organisatie betekenen?

Gelukkig is NuZorg uitzenden en detacheren gespecialiseerd in het inzetten van flexwerkers die de juiste kennis en deskundigheid bezitten.

Door mijn ervaring als docent en als verpleegkundige kan ik specifiek selecteren op de kennis en deskundigheid van flexwerkers om hen duurzaam in te zetten.

NuZorg uitzenden & detacheren staat voor een eerlijke, loyale en transparante samenwerking.
Wij hechten veel waarde aan de relatie van ons netwerk en wij geloven dat hierdoor een mooie duurzame samenwerking tot stand komt.

Twijfelt u nog? Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet.

Wij zijn voordelig! Daarnaast hoeft u als organisatie nooit uit te keren als de flexwerker ziek wordt hoe fijn is dat?

Wat werkte er niet? Waar liepen jullie als organisatie tegen aan? Wat hadden jullie anders gezien? Wij gaan graag met u in gesprek!

Kwaliteit, deskundigheid en veiligheid staat bij ons voorop.  Wij bieden scholingen aan vanuit een gecertificeerd scholingsinstituut.
De scholingen zijn gebaseerd op de behoefte van de flexwerkers maar ook van de zorgorganisatie. De flexwerkers kunnen zich hiervoor aanmelden. Er wordt portfolio van hen bijgehouden middels hun portfolio kunnen zij aantonen dat zij bevoegd en bekwaam zijn.

Door mijn werkervaring als docent en verpleegkundige kan ik selecteren op basis van de kennis en kunde van de flexwerker. Hierdoor kan ik de juiste match maken.

NuZorg uitzenden en detacheren is uniek in de werkwijze met betrekking tot het welzijn van onze flexwerkers. Wij willen ervoor zorgen dat onze flexwerkers een goede balans vinden tussen werk en privé zodat zij gezond de organisaties kunnen ondersteunen. En wellicht kunnen wij uw werknemers hierbij betrekken!